Sakrament Chrztu św. udzielany jest w niedzielę  w czasie Mszy św. o godz. 12.00,
po wcześniejszym ustaleniu terminu w kancelarii parafialnej.


Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:
-świadectwo urodzenia dziecka,

-zaświadczenie z parafii faktycznego zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego,
-dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania).


Chrzestni
Przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami, ma przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Można wybrać dwoje chrzestnych (matkę i ojca chrzestnych).


Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
-
jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada do tego wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,

-ukończył 16 lat,
-jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
-jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
-nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Józefa

Adres:
Dworcowa 2
42-480 Poręba
Tel.: 32 677 13 15

Kancelaria czynna:
od wtorku do piątku:
8.30-9.30
16.30-17.30
(zimą 16.00-17.00)
sobota:
8.30-9.30

 


Designed by: GRAFIKOMP