Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. rozpoczyna się w klasie II poprzez katechizację szkolną i spotkania w parafii. Prawdziwymi katechetami są jednak rodzice. Przygotowują oni swoje dzieci (i siebie) do tego wydarzenia od momentu narodzin poprzez wspólną modlitwę, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę świętą. Dziecko przystępuje do I Komunii Świętej w swojej parafii lub w parafii, na której terenie znajduje się szkoła.

Dokumenty wymagane do przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej:

  •   akt chrztu dziecka (jeżeli nie było ono ochrzczone w parafii aktualnego zamieszkania)
  •  pozwolenie na przystąpienie do Pierwszej Komunii Świętej poza parafią faktycznego zamieszkania(dotyczy tych dzieci, które przystąpią do Komunii poza swoją parafią)

Warunki jakie należy spełnić w przygotowaniu do Komunii

  •  W każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy Świętej o godz. 1200;
  •   Pomagać dziecku w przyswojeniu sobie obowiązującego materiału z Katechizmu;
  •  Systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez duszpasterza odpowiedzialnego za przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej;
  •  Uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych w każdy poniedziałek października, roratach, Drodze Krzyżowej dla dzieci, nabożeństwach majowych;
  •  Wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia religijnego i rodzinnego;

Współpracować z duszpasterzem prowadzącym w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej.

 W związku z reformą edukacji Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wacław Depo ogłosił, że w 2016 roku Pierwszej Komunii Świętej nie będzie. Dzieci, które w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęły naukę w klasie I do Komunii przystąpią dopiero w 2017 roku, tj. w klasie III

 

 

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Józefa

Adres:
Dworcowa 2
42-480 Poręba
Tel.: 32 677 13 15

Kancelaria czynna:
od wtorku do piątku:
8.30-9.30
16.30-17.30
(zimą 16.00-17.00)
sobota:
8.30-9.30

 


Designed by: GRAFIKOMP