Prolongata grobu, to inaczej opłata pokładnego na 20 lat.

Po upływie 20 lat od ostatniej wpłaty należy zglosić się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania w celu przedłużenia jej ponownie. Może tego dokonać jedynie osoba, która dysponuje dokumentem ostatniej wpłaty.

Dysponentem grobu, do którego przyznaje się więcej osób w rodzinie, jest osoba posiadająca zaświadczenie opłaty grobu. 

Grób nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat od daty ostatniego pogrzebu, chyba, że w grobie znajduje się wolne miejsce. 

 

Pozwolenie wjazdu na cmentarz

Wszelkie czynności prowadzone na cmentarzu:

  • pogrzeby,
  • ekshumacje;
  • kopanie grobów,
  • budowanie grobowców,
  • stawianie pomników

wymagają pisemnego pozwolenia wydanego przed administratora cmentarza, tj. parafię.

Pisemne pozwolenie na wjazd na cmentarz dla wykonawcy nowego pomnika jest wydawane rodzinie wyłączenie za okazaniem dokumentu zawierającego dane wykonawcy i koszt pomnika. Przy wydawaniu pozwolenia należy uiścić opłatę w wysokości 10% wartości pomnika wskazanej w umowie.

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Józefa

Adres:
Dworcowa 2
42-480 Poręba
Tel.: 32 677 13 15

Kancelaria czynna:
od wtorku do piątku:
8.30-9.30
16.30-17.30
(zimą 16.00-17.00)
sobota:
8.30-9.30

 


Designed by: GRAFIKOMP